Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

littleburn
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viashitsuri shitsuri
littleburn
0339 a0ce 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viashitsuri shitsuri
littleburn

Pytanie: Co tam u ciebie słychać? Stawia mnie zawsze naprawdę w kłopotliwej sytuacji...

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viashitsuri shitsuri
littleburn
Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viashitsuri shitsuri
littleburn
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viashitsuri shitsuri
6360 5ed9 500
littleburn
5900 cc0b
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viawiks wiks
littleburn
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viaolalaa olalaa
littleburn
Reposted frompseikow pseikow viabisia bisia
littleburn
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viamagolek22 magolek22
littleburn
1930 2e11 500
Reposted fromdjahnee djahnee viamagolek22 magolek22
littleburn
3858 6d96
"Gdybym mógł, gdybym tak mógł wydrzeć sobie serce i odrzucić serce, i być bez serca."
- Edward Stachura

by; Stowarzyszenie Ukrytych Poetów
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viamagolek22 magolek22
littleburn
Reposted fromFlau Flau viamagolek22 magolek22
littleburn
1001 3c3a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamagolek22 magolek22
littleburn
3137 5982 500
Reposted frommart6na mart6na viamagolek22 magolek22
littleburn
3844 8a2e
Reposted fromtfu tfu viamagolek22 magolek22
littleburn
Wysłucham Cię zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę albo miętę albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— malemarzenia
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viamagolek22 magolek22
littleburn
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viamagolek22 magolek22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl