Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2018

littleburn
4437 4278 500
Kawałek
Reposted fromkopytq kopytq viaTamahl Tamahl
littleburn
littleburn
0294 f0a5 500
Reposted fromprzeciwdeszczowy przeciwdeszczowy viafadenb fadenb
littleburn
littleburn
5063 31b5 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viafadenb fadenb
littleburn
5494 7928
Reposted frominfrezja infrezja viaPsaiko Psaiko
littleburn
Reposted fromzelbekon zelbekon viaTehawanka Tehawanka
littleburn
5075 1333 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viafadenb fadenb
littleburn
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka viaoutofmyhead outofmyhead
littleburn
5088 f7dd 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viafadenb fadenb
littleburn
5166 7881 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viafadenb fadenb
littleburn
5962 9c8a 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaoutofmyhead outofmyhead
littleburn
Reposted fromFlau Flau viafadenb fadenb
littleburn
Wciąż czekam, aż znajdę faceta, który ma większe jaja ode mnie.
— Salma Hayek
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutofmyhead outofmyhead
littleburn
Jes­tem jeszcze trochę za­kocha­na resztka­mi bez­sensow­nej miłości i jest mi tak cho­ler­nie smut­no te­raz
— Janusz L. Wiśniewski "S@motność w Sieci"
Reposted fromobliviate obliviate viasanitas sanitas
littleburn
5674 dd23 500
Reposted fromkoszau koszau viaoutofmyhead outofmyhead
littleburn
1283 a106 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 vialenifca lenifca
littleburn
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove viaballetdancer balletdancer
littleburn
5538 d771 500
Reposted from4777727772 4777727772 viajabolmax jabolmax
littleburn
Reposted fromtgs tgs viaLogHiMa LogHiMa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl