Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

littleburn
4037 a152 500
littleburn
Reposted fromFlau Flau viapati2k6 pati2k6
littleburn
littleburn
1412 07fd
Reposted fromtichga tichga viadrugs drugs
littleburn
3591 cf5f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadrugs drugs
littleburn
5405 adfe 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viadrugs drugs
littleburn
3511 324d 500
Reposted fromteijakool teijakool viagabor gabor
littleburn
0166 ea81
littleburn
0305 9015 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatomash tomash
littleburn
littleburn
3179 22ee 500
Reposted frompiehus piehus viadotmariusz dotmariusz
littleburn
1441 b949 500
Reposted frompiehus piehus viabegformore begformore
littleburn
Ja? Ja jestem obrzydliwie zwyczajna, proszę pana. Nie mam figury modelki, nie siedzę z czerwonym winem na parapecie patrząc smętnie przez okno. Nie śledzę hitów mody, nie układam fryzury przez pół godziny. Najprawdopodobniej nie potrafiłabym pana rozbawić czy zaskoczyć jakimś kreatywnym pomysłem. Potykam się o własne sznurówki, ale nie jestem słodką dziewczynką, którą cały świat ma potrzebę bronienia. Po prostu jestem. Taka zwyczajna, przewidywalna, nudna do obłędu.
Reposted frommefir mefir viaiammistake iammistake
littleburn
0349 7717 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatomash tomash
littleburn
6959 f4a4 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viatotal1ty total1ty

November 08 2018

littleburn
littleburn
9473 928f
Reposted fromSanthe Santhe viawonko wonko
littleburn
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadancingwithaghost dancingwithaghost
littleburn
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viagreywolf greywolf
littleburn
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viaszukajacszczescia szukajacszczescia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl