Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

littleburn
6523 53d5 500
Reposted fromzrazik zrazik viamagolek22 magolek22
littleburn
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
littleburn
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viamagolek22 magolek22
2800 1009 500

bitchycode:

lmao

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viamagolek22 magolek22
2269 b8ac 500

unfollovving:

kancolle:

jetpack-jenny:

phlyhigh:

God damn I need the story behind this before tumblr makes one up

they tried to get their phone fixed from somewhere other than the approved apple store locations,so apple tried to take em out

i tried to reverse image search this to find out the real story behind it and honestly im so pissed 

Screenshot

Reposted fromLittleIcey LittleIcey viamagolek22 magolek22
littleburn
3040 c839 500
Reposted fromtfu tfu viamagolek22 magolek22
littleburn
6685 609d 500
Reposted frompiehus piehus viamagolek22 magolek22
littleburn
Straciła kontrolę nad swoim życiem. Nie ma planu. Płynie. Nie wierzy w nic.  Ma nadzieję, że ktoś ją ocali. Tajemnica polega na tym, że ocalić się może tylko ona sama. Ale nie jest w stanie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viamagolek22 magolek22
littleburn
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viamagolek22 magolek22
littleburn
7008 e513 500
Reposted fromoutoflove outoflove viamagolek22 magolek22
littleburn
4426 257a 500
Reposted fromemopanda emopanda viamagolek22 magolek22
littleburn
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viamagolek22 magolek22
littleburn
littleburn
6564 3de6
Reposted fromGIFer GIFer viamagolek22 magolek22
littleburn
4116 3b17 500
Reposted fromepidemic epidemic viamagolek22 magolek22
3332 9bdb 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viamagolek22 magolek22
littleburn
2736 0a64 500
Reposted fromtfu tfu viamagolek22 magolek22
littleburn
9622 da06
Reposted fromels els viamagolek22 magolek22
littleburn
8153 ffd0
Reposted fromgreensky greensky viamagolek22 magolek22
littleburn
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
Reposted fromxalchemic xalchemic viamagolek22 magolek22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl