Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2019

littleburn
1983 b332 500
littleburn
9036 41e1 500
Reposted fromaunds aunds viatomash tomash
littleburn
0739 c2c3 500
Reposted fromenn0 enn0 viaLukasYork LukasYork
1506 5314
Reposted fromheartsperm heartsperm viaDagarhen Dagarhen
littleburn
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
littleburn
0128 6592 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakivlov kivlov
littleburn
3023 1b52
Reposted fromenn0 enn0 vianothingiseverything nothingiseverything

September 20 2019

littleburn
Cóż... jestem staromodna.
Lubię należeć do jednego człowieka i słyszeć: 
"Jesteś Moja".
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialenifca lenifca
littleburn
0838 228a 500
Reposted fromtichga tichga viaathalis athalis
littleburn
Reposted fromFlau Flau viaathalis athalis
littleburn
1672 6f9b 500
Reposted fromtfu tfu viaOkruszek Okruszek
littleburn
4257 2ef8 500
Reposted frommarianjin marianjin
littleburn
1281 0334 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaamaxoxo4 amaxoxo4
littleburn
3878 794b 500
Reposted fromorangecrush orangecrush viafrique frique
littleburn
4280 87ea 500
Reposted frommiststueck miststueck
littleburn
8485 247b
Reposted frommarianjin marianjin viakwasmilosz kwasmilosz
littleburn
5645 65c3 500
Reposted fromSzczurek Szczurek vianieobecnosc nieobecnosc
littleburn
5213 24b0 500
Reposted fromPoranny Poranny vianieobecnosc nieobecnosc
littleburn
6713 8897 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viazupacebulowa zupacebulowa
littleburn
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl