Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

littleburn
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir vianatory natory
littleburn
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo vianatory natory
littleburn
9886 7844
littleburn
Reposted fromjustshineon justshineon viawarkocz warkocz
littleburn
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viawarkocz warkocz
littleburn
4805 8f62
Zajebiście ważne pytanie
Reposted fromreksi0 reksi0 viawarkocz warkocz
littleburn
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viawarkocz warkocz
littleburn
9465 7f61 500
4326 5b35
Reposted frombrumous brumous viawarkocz warkocz
littleburn
6095 38d6
Reposted frompani-na-m pani-na-m viawarkocz warkocz
0083 a012 500
littleburn
2126 e930 500
Reposted fromkjuik kjuik viawarkocz warkocz
3677 8d91 500
Reposted frombrumous brumous viastellina43 stellina43
littleburn
4282 ea1d 500
Reposted fromrol rol viawarkocz warkocz
5227 16a6
Reposted fromdivi divi viastellina43 stellina43
littleburn
4826 c089
Reposted fromjecer jecer viackisback ckisback
8336 bd98 500
Reposted fromnoxtears noxtears viawarkocz warkocz
0681 c533
Reposted fromdivi divi viawarkocz warkocz
littleburn
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl