Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

littleburn
9882 4b68
Reposted frommacedonia2004 macedonia2004
littleburn
9891 1eef 500
Reposted fromniva97 niva97
littleburn
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
Reposted fromsafeway safeway
littleburn
9917 2f9c
Reposted fromimmature immature
littleburn
9918 aaf4
Reposted fromsunlovers sunlovers
littleburn
9927 34c9 500
Reposted fromobojetnie obojetnie
littleburn
6362 9958
Reposted fromApch Apch
littleburn
5278 918b
Reposted fromApch Apch
littleburn
9953 7a6a
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
littleburn
You know you love cheeseburgers when,
Reposted fromfabs3 fabs3
littleburn
9966 b8c8 500
Reposted fromsunlovers sunlovers
littleburn
9973 18ec
Reposted fromniva97 niva97
littleburn
Jeśli nie czujesz, że sam z siebie chcesz być lepszy dla człowieka, którego kochasz, odejdź. Widocznie nie kochasz go wystarczająco mocno.
www.malvina-pe.pl
Reposted fromwithout-something without-something
littleburn
9447 964f 500
Reposted fromerq erq

July 04 2015

littleburn
6761 a61e
Reposted fromgonera gonera viaSzaszasza Szaszasza
littleburn
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viaTakingControl TakingControl
littleburn
3689 fb77
Reposted fromowca owca viaTakingControl TakingControl
littleburn
6822 f4a0
littleburn
2923 2d88 500
Reposted fromfeet-fetish feet-fetish
littleburn
Gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl