Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

littleburn
Reposted fromFlau Flau viaSoulPL SoulPL
7340 7fbe 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadezynwoltura dezynwoltura
littleburn
3853 5fac
Reposted fromfungi fungi viaSoulPL SoulPL
7945 fd85
Reposted fromgoetze goetze viacarmenluna carmenluna
littleburn
4325 11b4 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSoulPL SoulPL
littleburn
8258 863c 500
Reposted fromkrzywda krzywda viagabor gabor

May 18 2019

littleburn
Nie zawsze rozumiem, o co chodzi Bogu, ale i tak się modlę. Jak w tym starym powiedzeniu: nie mam pojęcia, jak działa elektryczność, ale nie będę z tego powodu siedzieć po ciemku. Nie muszę rozumieć Boga, żeby w Niego wierzyć. Nadzieję czerpię z tych słów anonimowego autora: 'Wierzę w słońce, nawet gdy nie świeci. Wierzę w miłość, nawet gdy jej nie czuję. Wierzę w Boga, nawet gdy milczy'.
— R. Brett - 'Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu'
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viawstydem wstydem
littleburn
9798 e5a1
Reposted fromkarahippie karahippie viablackcat blackcat
littleburn
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarzzkropka rzzkropka
littleburn
Źle czy dobrze, okaże się później. Ale trzeba działać, śmiało chwytać życie za grzywę. Wierz mi, malutka, żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się.
— A. Sapkowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viarzzkropka rzzkropka

May 17 2019

littleburn
- Jak ją rozpoznam?
- Po tym, że gdy stanie przed tobą, będziesz wiedział. Po prostu będziesz wiedział, że to ona. Każda twoja część ciała będzie do niej rwać, stracisz kontrolę nad emocjami. Dokonasz rzeczy do jakich nigdy dla nikogo byś się nie posunął. Zapragniesz ją kochać w każdym miejscu o każdym czasie. Będziesz chciał by była tylko twoja. Bo wszystko od niej się zaczyna i na niej się kończy.
- Brzmi strasznie.
- Powiem Ci coś więcej. Nie daj jej odejść. Poczujesz to tylko raz i tylko do jednej kobiety.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaohsoquiet ohsoquiet
littleburn
9824 3d88 500
Reposted fromtfu tfu viaxal xal
littleburn
5716 5148 500
littleburn
1021 dfbc 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
littleburn
8224 5750 500
Reposted fromdafil dafil vianiedoskonalosc niedoskonalosc

May 16 2019

littleburn
5999 5f79 500
Reposted fromerq erq viaponurykosiarz ponurykosiarz
littleburn
Reposted fromzelbekon zelbekon viasofias sofias
littleburn
Reposted fromFlau Flau
littleburn
6031 c53a 500
Reposted frompiehus piehus vialukan lukan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl