Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

littleburn
7496 e76d 500
Reposted from0 0 viamagolek22 magolek22
littleburn
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories viamagolek22 magolek22
littleburn

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamagolek22 magolek22
littleburn
Reposted fromFlau Flau viamagolek22 magolek22
littleburn
3141 de8d 500
Reposted fromMalikor Malikor viamagolek22 magolek22
littleburn
7991 eac2 500
Reposted fromwronia wronia viamagolek22 magolek22
littleburn
Miłość przychodzi sama. Wszystko inne wymaga czasu.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamagolek22 magolek22
littleburn
6646 3609
Reposted fromteijakool teijakool viamagolek22 magolek22
littleburn
Reposted fromtwice twice viamagolek22 magolek22
littleburn
8590 66f2 500
Reposted fromkaiee kaiee viamagolek22 magolek22
5845 1c5b
Reposted fromfakinszit fakinszit viamagolek22 magolek22
littleburn
littleburn
Nic nie jest tak intymne jak spanie obok drugiej osoby - pomyślała - nawet seks. Człowiek jest wtedy całkowicie bezbronny. Spanie obok drugiej osoby,  w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll "Skradziony kościół"
Reposted fromszukajacsiebie szukajacsiebie viamagolek22 magolek22
littleburn
2074 25a1
Reposted fromzie zie viamagolek22 magolek22
0809 a971
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viamagolek22 magolek22
littleburn
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik viamagolek22 magolek22
littleburn
Zakładając, że wasi rodzice mają teraz około 60 lat i czeka ich jeszcze 30 lat życia, nie mamy dla was dobrej informacji. Jeśli wyprowadziliście się z domu zaraz po maturze, mieszkacie z dala od rodzinnego miasta i odwiedzacie ich 5 razy do roku na weekend, to zostało wam jeszcze 300 wspólnych dni. To mniej dni, niż spędziliście z nimi każdego roku, kiedy mieszkaliście w domu – i to rozłożone na 30 lat.
— ''Masz około 30 lat i myślisz, że najlepsze za tobą? Sprawdź, ile razy jeszcze zrobisz to, co lubisz'', fpiec.pl, 28.08.17
Reposted from1923 1923 viamagolek22 magolek22
littleburn

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viamagolek22 magolek22
littleburn
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viamagolek22 magolek22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl