Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

littleburn
Pezet- W moim świecie
Jeśli tu wszedłeś i to czytasz, to proszę, posłuchaj. R.
littleburn
6208 df9a 500
Reposted fromMatalisman Matalisman
littleburn
8730 f562 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadanonisko danonisko
littleburn
Myślisz, że tylko Tobie było ciężko, każdy dzień bez ciebie był, jak cholerny maraton.
— Nicholas Sparks "I wciąż ją kocham"
littleburn
9901 a901 500
Reposted fromsouxie souxie viaprincess-carolyn princess-carolyn
littleburn
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
Reposted fromtimetolove timetolove viaasylopath asylopath
littleburn
littleburn
littleburn
7088 367f
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaunni unni
littleburn
0639 4d44 500
Reposted fromczylipapryczkaczili czylipapryczkaczili viaunni unni
2888 bfb4
Reposted frombrumous brumous viaLonePoProstu LonePoProstu
littleburn
0207 61ab 500
Reposted fromtfu tfu viamagolek22 magolek22
littleburn
3666 04e6
Reposted fromsalami salami viamagolek22 magolek22
littleburn

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
littleburn
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viamagolek22 magolek22
littleburn
6003 4400 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viamagolek22 magolek22
littleburn
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamagolek22 magolek22
littleburn
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels viamagolek22 magolek22
littleburn
2219 9fbe 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viamagolek22 magolek22
littleburn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl