Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2017

littleburn
littleburn
littleburn
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaNaja Naja
littleburn
Reposted fromtfu tfu viajezuschytrus jezuschytrus
littleburn
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
littleburn
littleburn
2088 d5ef
dobre rady
Reposted fromtfu tfu viajezuschytrus jezuschytrus
littleburn
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viakatzenpong katzenpong
littleburn
3613 75f0
Reposted fromsarazation sarazation viaavemaria avemaria
2701 53be 500

automata-enthusiast:

Like Icarus before him

littleburn
5608 e3fa
littleburn
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viaelusive elusive
9293 a207 500
Reposted frommaiqilai maiqilai
littleburn
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
6700 8b1c 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viarichardth richardth
littleburn
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahope24 hope24
littleburn
2141 1246
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose viagaiqus gaiqus
2967 802a 500
Reposted fromfagshionista fagshionista viaslova slova
littleburn
9010 02e9
Reposted fromrichardth richardth
littleburn
7010 dea5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaworst-case worst-case
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl