Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2017

littleburn
Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
Reposted fromspokodama spokodama viakedavra kedavra
littleburn
Reposted fromKara1969 Kara1969 viaAgnes Agnes
littleburn
9179 4795 500
littleburn
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— J. Sosnowski

1px CSS adjustment


/* by Frankie */

littleburn
8901 a762
Reposted frompesy pesy viafreska freska
littleburn
Reposted fromRynn Rynn viabananowo bananowo
littleburn
1738 e568 500

Gdy założyłeś wodomierz i żona dostała całkowity zakaz kąpieli...
Reposted fromstroschek stroschek viaspecific-humor specific-humor

May 24 2017

littleburn
7255 82bb

May 14 2017

6425 04c2
Reposted fromnotnow notnow viasusano susano
littleburn
0800 4737 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa vialordminx lordminx
littleburn
littleburn
8427 34ca 500
Damaged but adorable :-)
Reposted fromquicquid quicquid vialordminx lordminx
littleburn
Dokończ jakąś sprawę. Nie wiem co miałoby to być. Ale bez względu na to, czy to niedokończona dyskusja z tatą, nienamalowany obraz czy kosz pełen ubrań do prasowania. Nie ma to znaczenia. Dokończenie czegoś sprawi, że poczujesz ulgę. I będziesz mógł zrobić więcej dla siebie. Zakończyć inne sprawy.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasusano susano
littleburn
Jeszcze w szkole, pamiętam, mówiono nam, że w naszych organizmach jest węgla na 2000 ołówków, wapnia na 30 kawałków kredy i żelaza na jeden gwóźdź.

Dzieciom trzeba mówić co innego: że ich organizm można liczyć w diamentach, kielichach wina, filiżankach herbaty i balonach.

Leżała skulona jak płód. Lewą dłoń trzymałem... pod jej stopami, prawą na czubku głowy, objąłem ją mocniej, mocniej przytuliłem do brzucha mówiąc:

teraz jesteś moja
jesteś jak tysiąc diamentów
jak garść złotych obrączek
jak kreda na tysiąc gier w klasy.

— Julio Cortazar - Gra w Klasy
Reposted fromvith vith vialiwq liwq
littleburn
7895 e0f0 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaczekoladowysen czekoladowysen
littleburn
6875 c754
Reposted fromfungi fungi viatruskawkowa11 truskawkowa11
littleburn
littleburn
Bo nie można przeciągać tych spraw w nieskończoność. W którymś momencie po prostu pociągasz za plaster i boli, ale za chwilę jest już po wszystkim i czujesz ulgę.
— J. Green 'Szukając Alaski'
Reposted fromimpulsivee impulsivee viawondi wondi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl