Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

littleburn
Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
Reposted fromalmostlover almostlover viamagolek22 magolek22
Zadzwoń do mnie w środku nocy i powiedz że nie potrafisz beze mnie spać.
— . (via ten-uroczy-widok)
littleburn
Ilu ludzi samotnie przemierza życie tylko dlatego, że nie mogą być z tymi, których kochają?
— MJoannaC- “Mężczyzna z tuszem na dłoni”
littleburn
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viamagolek22 magolek22
littleburn
Dzisiaj jestem już starsza, o te kilka przygód, kiedy krew buzowała w żyłach w napięciu i strachu, że może się nie udać. O kilka niezałatwionych spraw, które pokazały, że mogą wrócić za jakiś czas ze zdwojoną siłą. O tych ludzi, którzy zarzekając się, że będą zawsze, nie przewidzieli, że ich 'zawsze' będzie miało swój koniec w dniu, kiedy okaże się, że nie jestem taka prosta, jak myśleli. Jestem starsza o te zawiedzione zaufanie i wystawianą na próby wiarą nie tylko w siebie, ale też innych ludzi. O wszystkie błędy, które popełniłam i mówiłam, że już nigdy więcej, a potem i tak robiłam to samo. O tych kilka zauroczeń, które mogę określić szczeniackimi miłościami i o wszystkie litry łez z ich powodu wylane. Dziś jestem starsza o ciebie i o tę jedną, jedyną miłość, która kazała mi wspinać się na szczyt, by upadek połamał nie tylko kości, ale też serce.
— znalezione, ale każde słowo jakby o mnie!
littleburn
Najgorsza pewność jest lepsza od niepewności.
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted fromyourtitle yourtitle viamagolek22 magolek22
5155 3d01
Reposted fromshitsuri shitsuri viamagolek22 magolek22
0832 603f 500
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viamagolek22 magolek22
littleburn
Nienawidzę kiedy ludzie mówią mi:
- Spróbuj o tym nie myśleć.
Niesamowicie mnie to wkurwia, mam ochotę wtedy wbić im nóż w udo i spytać:
- Boli? Spróbuj o tym nie myśleć.
Reposted fromnikotyna nikotyna viamagolek22 magolek22
littleburn
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viamagolek22 magolek22
littleburn
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu. I wyjście z domu.. i herbata. 
Reposted fromSkydelan Skydelan viamagolek22 magolek22
littleburn
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viamagolek22 magolek22
littleburn
4103 5973 500
Reposted fromsiara siara viawujcioBat wujcioBat
littleburn
4224 e120
Reposted fromsosna sosna viawujcioBat wujcioBat
4273 5957 500

Foto: Ricardo Cuba

Reposted fromkimik kimik viaholamasdo holamasdo
littleburn
6130 da8e
littleburn
6877 5145
Reposted fromzorza zorza vialittlewhitelies littlewhitelies
littleburn
2701 f67e 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaLisikont Lisikont
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl