Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

littleburn
4668 8adf 500
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaawaken awaken
4078 aaa4 500

arunnai:

arunnai

Reposted fromtosiaa tosiaa viainerte inerte
littleburn
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viarav rav
littleburn
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
littleburn
littleburn
0614 4ce4
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadeparter departer
4269 00ea 500
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse viajagger jagger
littleburn
1114 f019 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viarav rav
littleburn

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
Reposted fromappleofyoureye appleofyoureye viadeparter departer
littleburn
5220 39e2
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
littleburn
8248 4aaf
Reposted fromJonae Jonae viaTamahl Tamahl
littleburn
Reposted fromthetemple thetemple vialathea lathea
littleburn
3140 3e65
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viainerte inerte
littleburn

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajoyfull975 joyfull975
littleburn
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamay29th may29th
littleburn
2793 2fb0 500
Reposted fromteijakool teijakool viaTamahl Tamahl
littleburn
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viaTamahl Tamahl
littleburn
7827 0d17 500
Reposted fromkrzysk krzysk vialiwq liwq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl