Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2017

littleburn
7091 225a 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viawujcioBat wujcioBat
7836 5c07 500
jeszcze chwilkę, już prawie
Reposted fromjecer jecer viaDagarhen Dagarhen
littleburn
3910 1eca 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viawujcioBat wujcioBat
littleburn
0989 17c1
Reposted fromtfu tfu viawujcioBat wujcioBat
littleburn
1742 9784
Reposted fromkrzysk krzysk viawez-wyjdz wez-wyjdz
littleburn

Uniwersalny sposób na szczęście:
Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viawez-wyjdz wez-wyjdz
littleburn
9694 d6d2 500
Reposted fromaanisiowe aanisiowe viajoyfull975 joyfull975
littleburn
1279 59e6 500
Reposted frommylove16 mylove16 vialokrund2015 lokrund2015
littleburn
7913 4375
Reposted frommindtrap mindtrap viadrugs drugs
4826 c089
Reposted fromjecer jecer viadrugs drugs
littleburn
Reposted fromgruetze gruetze viadrugs drugs
littleburn
2463 2df6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadrugs drugs
littleburn
Reposted fromdrugs drugs
littleburn
2187 9d98 500
Reposted fromsommteck sommteck viadrugs drugs

November 08 2017

littleburn
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromataszka ataszka vianothingwrong nothingwrong
littleburn
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaAyumi Ayumi
littleburn
4841 10e7 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
littleburn
1611 a6ef
Reposted fromproof proof viauseeidream useeidream
5873 6186

kingof-memes:

Me as a Dad

Reposted fromdivi divi viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
littleburn
Boli mnie. Nie bardzo wiem co. Coś we mnie. Bardzo dawne cierpienie, które korzeniami sięga dalej niż pamięć.
— ― Anna Langfus
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaAyumi Ayumi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl