Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

littleburn
Widzę jak patrzysz i to sporo dla mnie znaczy.
— małpa-skała
Reposted fromlovvie lovvie viaIzzy721 Izzy721
littleburn
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyra satyra
littleburn
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee vianutt nutt
littleburn
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan vianutt nutt
2119 7267 500
littleburn
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianutt nutt
littleburn
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 vianutt nutt
littleburn
5581 d669 500
Reposted fromwinter-mood winter-mood viasatyra satyra
littleburn


“Sorry about our President”. The only presidential shirt I will wear during this administration.
Reposted fromtrump trump viaRedHeadCath RedHeadCath
littleburn
Reposted fromzelbekon zelbekon viavolldost volldost
littleburn
Reposted fromkels kels viavolldost volldost
littleburn
6035 5532 500
Reposted fromzciach zciach viaGeistergurke Geistergurke
littleburn
4143 5319 500
Reposted fromavgp avgp viaeternaljourney eternaljourney
littleburn
7135 493b
littleburn
6810 b262 500
Reposted fromhepi hepi viajagger jagger
littleburn
Kochaj mnie wtedy, gdy czepiam się szczegółów i gdy kłócę się z Tobą zupełnie o nic. Patrz ma mnie wtedy, gdy odwracam wzrok, próbując schować emocje. I zawsze bądź nie dalej, niż na odległość dotyku.
— orchis.soup.
Reposted fromorchis orchis viaKawaiiNamida KawaiiNamida
littleburn
"Nie budźcie nas, jesteśmy razem"
- :)
Reposted bycomiendoliricapkz451shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl