Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2018

littleburn
littleburn

.

Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viatulele tulele
littleburn
Reposted frommesoup mesoup viaholeinhead holeinhead
littleburn
1386 2c98
Reposted fromtfu tfu viaRedHeadCath RedHeadCath
littleburn
4236 50aa 500
I po co to sprzątanie
Reposted fromjankoza jankoza viaholeinhead holeinhead
2032 2965 500
Reposted fromtron tron viay-xcv-y y-xcv-y
8379 8533
Reposted fromkefka kefka viapuszczyk puszczyk
littleburn
9422 99fb 500

3chum:

when i asked my dad about these he just said “she likes van gogh” 

Reposted frombackground background viaPolinda Polinda
littleburn
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viamorazmora morazmora
littleburn
0281 f6e1 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
0049 33de 500
littleburn
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viano-name no-name
1206 c3e2 500
Reposted fromfinnglas finnglas viafugufisz fugufisz
littleburn
Reposted fromedwes edwes viaholeinhead holeinhead
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf vialovvie lovvie
3867 8fe0
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viazupson zupson
littleburn
Moim zdaniem najważniejsze jest pokrewieństwo dusz. Spotykasz się z kimś i natychmiast masz poczucie, że znasz się z nim od dawna. A potem, podczas życia razem i różnych przeciwności losu dowiadujesz się, czy możesz na tę kobietę liczyć, czy zawsze będzie stała za tobą murem. Oczywiście można do domu przyprowadzić lalkę barbie, żeby pachniała i bawiła się swoim wdziękiem. Ale to za mało na przyjaciela w podróży. Zresztą każda barbie z czasem traci blask.
— Michał Koterski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viano-name no-name
littleburn
1232 9463 500
Reposted frompasibrzuch pasibrzuch viaRedHeadCath RedHeadCath
littleburn
Miłość to dać komuś naładowany pistolet wymierzony w Ciebie i ufać, że nigdy nie pociągnie za spust.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viano-name no-name
littleburn
9132 32ba
Reposted fromsosna sosna viafubaer fubaer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl