Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2020

littleburn
2302 83d4 500
Reposted fromhagis hagis viaDagarhen Dagarhen
9793 f44f
Reposted fromconniesasha conniesasha viaDagarhen Dagarhen
littleburn
3822 25ed 500
na kłopoty - Cioran
Reposted fromhighpriestess highpriestess viajuhasowa juhasowa
littleburn
3957 9dfd 500
Reposted fromtoganja toganja viamihoshi mihoshi
littleburn
5629 6c49 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viamihoshi mihoshi
littleburn
littleburn
3463 37da 500
Reposted froms3 s3 viaslova slova
littleburn
7112 2d50 500
Reposted fromowca owca viaSenyia Senyia
littleburn
2489 e733
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamalborghetto malborghetto
littleburn
4836 d1b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazupson zupson
littleburn
Reposted fromFlau Flau viapffft pffft
littleburn
3679 fa0e
Reposted fromlendi lendi viajustonebullet justonebullet
littleburn
8111 51c0 500

January 10 2020

littleburn
Reposted fromFlau Flau viazupacebulowa zupacebulowa
littleburn
Reposted fromtgs tgs viaLogHiMa LogHiMa
littleburn
Oh no, it's raining.
Reposted fromincomperta incomperta viaLogHiMa LogHiMa
littleburn
5670 7e9e 500
Reposted fromSerat Serat
littleburn
1193 871a
Reposted fromtfu tfu viagrarzynka grarzynka
littleburn

Lubię krótką przypowieść o tym, jak pewien mężczyzna długo szukał właściwej partnerki. Przychodzi do mędrca i żali się, że tyle razy szukał, tyle razy się rozczarował, no i co ma zrobić, żeby znaleźć wreszcie idealną żonę. Mędrzec odpowiada: "To jest bardzo proste, tylko powiedz mi, jakiej kobiety szukasz''. "Mądrej, kochającej, ciepłej, pogodnej, wiernej, samodzielnej, silnej''. I jeszcze przez dłuższą chwilę rozmaite jej cechy wyliczał. Na to mędrzec: "To naprawdę świetny wybór, znakomity, ale jeśli chcesz znaleźć taką kobietę, to musisz sam się taki stać. I wtedy znajdziesz z całą pewnością.

My się, niestety, często dobieramy w związki na zasadzie "wiódł ślepy kulawego" i po jakimś czasie ten ślepy mówi z pretensją: "Ty jesteś jakoś za bardzo kulawy!'', a tamten odpowiada: "A ty za bardzo ślepy!''. I na tym się kończy zabawa".

— Wojciech Eichelberger
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajamaicanbeat jamaicanbeat
littleburn
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajamaicanbeat jamaicanbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl