Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

littleburn
3637 0e46 500
Reposted frompffft pffft viaszarakoszula szarakoszula
littleburn
2131 8e19
Reposted fromflorentte florentte viawiksz wiksz
littleburn
9974 6a8c
littleburn
Kobiety są w stanie wybaczyć tysiąc pięćset na rękę. Kobiety są w stanie dużo wybaczyć mężczyznom pod warunkiem, że ich kochają. Kobiety są w stanie wszystko zrobić dla miłości. Ale zawsze są rozczarowane brakiem zainteresowania.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vialonelypassenger lonelypassenger

May 08 2017

littleburn
6484 18be 500
Reposted fromtfu tfu viaspecific-humor specific-humor
littleburn
7234 458e 500
Reposted frompffft pffft viaspecific-humor specific-humor

May 01 2017

3158 0648
littleburn
Zawsze się bałam. Bałam się być zbyt brzydka i bałam się być zbyt piękna. Bałam się za bardzo zbliżyć do drugiego człowieka i równie mocno obawiałam się odrzucenia. Bałam się drwin. Bałam się oskarżeń, że się mylę, i równie mocno obawiałam się uznania mnie za arogancką, kiedy miałam rację. Takie życie bardzo wyczerpuje. W końcu brakuje już sił, wszystkie źródła są puste i człowiek chce tylko wydobyć się ze swojego życia. Zmienić. Stać kimś innym.
— Majgull Axelsson – Ta, którą nigdy nie byłam
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaelusive elusive
0721 0c1f 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
littleburn
0972 380f
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viajezuschytrus jezuschytrus
4177 4f31

chrysa-tas:

We could.

Reposted fromLittleJack LittleJack viajossie jossie
littleburn
Reposted fromTank Tank viajezuschytrus jezuschytrus
littleburn
5834 dc3c 500
Reposted frompiehus piehus viajossie jossie
littleburn
1433 0ce5 500
Reposted fromimpulsivee impulsivee viajossie jossie
littleburn
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
littleburn
7710 94ad 500
littleburn
6811 df99
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajezuschytrus jezuschytrus
0718 70d3 500

excludeing:

You’re beautiful x

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
littleburn
Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.
Reposted frommentalstate mentalstate viazoi zoi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl