Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2017

littleburn
Reposted fromeit eit viaLusia Lusia
littleburn
8772 41d5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaLusia Lusia
littleburn
4041 d880 500
dang it bobby
Reposted fromkaiee kaiee viamichalkoziol michalkoziol
littleburn

"Mama zawsze mi mówiła: „Niczego nie ułatwiaj mężczyźnie. Jeśli cię kocha, to cię znajdzie, choćbyś nie wiem gdzie była, zdobędzie cię nawet spod ziemi. A jak mu będziesz pomagać, to choćbyś podała się na srebrnej tacy, nic z tego nie będzie. Pamiętaj, nigdy nie ułatwiaj mężczyźnie”. Miałam te słowa „wdrukowane” w mózgu i w moim przypadku sprawdziły się. Mój mąż mówi, że nikt go w życiu tak nie umęczył jak ja. Teraz śmieje się z tego, ale ja jestem jego żoną."

— Magdalena Mielcarz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaolvido olvido
littleburn
Reposted frommeem meem viasleeplessy sleeplessy
littleburn
6320 2610 500
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viaolvido olvido
littleburn
5733 2588
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarudosci rudosci

May 30 2017

littleburn
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viainspirations inspirations
littleburn
8582 90c9 500
Reposted fromaimless aimless viabeautifuldreamer beautifuldreamer
littleburn
7135 49ec 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamadadream madadream
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viakrybus krybus
littleburn
3311 4339
Reposted fromkrzysk krzysk viajethra jethra
littleburn
Chemia między ludźmi jest wtedy,  kiedy dotykasz umysłu i nikt nie wie dlaczego ciało zaczyna płonąć.
— yveee.soup.io
Reposted fromyveee yveee viajethra jethra
littleburn
littleburn
Reposted fromFlau Flau viabloodrainbow bloodrainbow
littleburn
littleburn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl