Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

littleburn
Moj problem polega na tym, ze naprawde byłam szczęśliwa. To szczęście zostało mi odebrane z dnia na dzien przez tego który mi je dawał. Od tamtego dnia nie potrafię odnaleźć pozytywów w żadnej cząstce mojego zycia. To ze czuje jakbym utraciła cząstkę siebie nie jest pierdoleniem. Jest prawda. Nie jestem juz mała dziewczynka ktora nie wie czego chce od zycia. Wiem doskonale i teraz kiedy utraciłam to co motywowało mnie do dalszej pracy pogubiłam sie i nikt nie jest w stanie mi pomoc. Jak mam pomoc sama sobie kiedy nie widze światła w tunelu?
— 21:26
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaawkwardx awkwardx
littleburn
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viaober ober
littleburn
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viadecanelle decanelle
7831 a277 500

artbymoga:

Be impressed.

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viagabor gabor
littleburn
"Nie bój się ludzi, którzy nie mają serca. Bo to znaczy, że pewnie ktoś im je odebrał, rozszarpał na kawałki. Trzeba im po prostu pomóc je poskładać do kupy."
— - Mikołaj Bajorek
Reposted fromesterka esterka viaHoHo HoHo
littleburn
9677 08a8 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialip lip
littleburn
5006 2979
Reposted fromxalchemic xalchemic viaHoHo HoHo
littleburn
7991 eac2 500
Reposted fromwronia wronia vialovesweets lovesweets
littleburn
littleburn
5349 e8a8
Reposted fromoutline outline viaJoschIsAGeek JoschIsAGeek
littleburn
littleburn
5511 69f6
Reposted fromidiod idiod viaBucefal Bucefal
littleburn
6630 5d18
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viaawkwardx awkwardx
littleburn
2188 5242 500
littleburn
littleburn
4011 4349 500
Fatality.
Reposted fromulepszaj ulepszaj vialovesweets lovesweets
littleburn
8992 4ec2 500
wrocławskie chodniki kryją tajemnice 
Reposted fromaskman askman viaprincess-carolyn princess-carolyn
littleburn
1923 8afd
Reposted fromepi epi viarzzkropka rzzkropka
littleburn
3938 e62b
Reposted fromgreensky greensky viaJoschIsAGeek JoschIsAGeek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl