Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2019

littleburn
4524 b9b4
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach viabadblood badblood
littleburn
littleburn
3788 846f 500
Reposted fromsmiecixx smiecixx viaSa7xCC Sa7xCC
littleburn
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromIriss Iriss viaoblivious oblivious
littleburn
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viawaniliowaa waniliowaa
littleburn
Reposted fromFlau Flau viairukandjisyndrome irukandjisyndrome
littleburn
Kurwa jasna, jak bardzo, jak bardzo, ale to jak bardzo, jak katastrofalnie bardzo chcę się z nią teraz kochać. Uciekajmy z tej pieprzonej szopki, wybierzmy najtańszy z cywilizowanych scenariuszy, znajdźmy czystą pościel, wannę, kupmy w dyskoncie najtańsze zapachowe świeczki, umyjmy się, wytrzeźwiejmy, wypijmy tylko butelkę bułgarskiego półwytrawnego za osiem złotych i wtedy to zróbmy, niech to trwa wieczność, i niech to będzie czymś większym niż seks i większym niż życie.
— Zrób mi jakąś krzywdę, Żulczyk.
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viazmilosci zmilosci

March 25 2019

littleburn
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaedarcy edarcy
littleburn
9050 1a62

d-entelle:

👑

Reposted fromfuckblack fuckblack viaschulz23 schulz23
littleburn
7634 4b7f
Reposted fromnihilummm nihilummm viaspontaneous spontaneous
littleburn
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viawaniliowaa waniliowaa
littleburn
6735 ec1a 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee vianienienie nienienie
littleburn
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viaStoneColdSober StoneColdSober
littleburn

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
littleburn
8835 4dd6
Reposted fromsiseniorita siseniorita vianienienie nienienie
littleburn
5761 5901 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabarszczowa barszczowa
littleburn
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viabarszczowa barszczowa
littleburn
8434 3287
Reposted fromEtnigos Etnigos viaspontaneous spontaneous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl