Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2019

littleburn
littleburn
4816 7a12 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viainspirations inspirations
littleburn
8906 61c1 500
littleburn
0364 2f79 500
Reposted fromnutt nutt viaDeborahCurtis DeborahCurtis
littleburn
9802 0d64
Reposted fromsober sober viakatt katt
littleburn
1136 ad9b
Reposted fromtichga tichga viakokoloko kokoloko
littleburn
littleburn
0503 567e
Reposted fromcontigo contigo vialiliowadusza liliowadusza
littleburn
srsfunny

Wait, I Didn’t Properly Boop You. BOOP. There You Go.

thecutestcatever

Me to all my tumblr friends

BOOP BOOP

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viagruetze gruetze
littleburn
8666 1030 500

„Nie wyjdę dziś z Tobą, Bejbe, na techno,
nie pójdę z Tobą pod rękę po molo,
nigdy w życiu nie pokocham dziewczyny,
która słucha disco-polo.”
~Pidżama Porno "Twoja generacja"
littleburn
0826 7959
Reposted frompunisher punisher viagruetze gruetze
littleburn
0606 370c 500
littleburn
1306 3674
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagummibeer gummibeer
littleburn
8297 8c0d 500
Reposted fromtichga tichga viaSoulPL SoulPL
littleburn
5843 23b7 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viarudosci rudosci
littleburn
8872 6285
Reposted fromhalucine halucine viaveronica-o veronica-o
littleburn
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

August 14 2019

littleburn
1043 cfc6 500
Reposted fromtichga tichga viathor7o thor7o
littleburn
1495 a383
Reposted fromtichga tichga viathor7o thor7o
3563 5e02 500
Reposted fromamatore amatore viaincomperta incomperta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl