Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2019

littleburn
Najważniejsze to nieczego sobie nie wmawiać. Nie wkręcać. Nie liczyć na rozwinięcie nic nie znaczących wydarzeń. Po prostu nie oczekiwać.
— noc z panem k.
littleburn
Reposted fromshakeme shakeme viaagp agp
littleburn
3213 42a7
Reposted fromyourjinx yourjinx viakampto kampto
littleburn
6762 5d51 500
Reposted fromnyaako nyaako viaagp agp
4249 3539 500
Reposted frombrumous brumous viaagp agp
littleburn
littleburn
Reposted fromdogs dogs viaagp agp
littleburn
Może zamiast myśleć o tym, czego Ci brakuje, skupisz się na tym, co masz w zasięgu ręki?
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaagp agp
littleburn
2818 7bf5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaagp agp
littleburn
0383 d645 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaagp agp
littleburn
0828 5ecc
Reposted from4777727772 4777727772 viaagp agp
littleburn
0378 86b5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedonaprawienia niedonaprawienia
littleburn
8751 8048
Reposted fromteijakool teijakool viakampto kampto
littleburn
0522 17e3
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viazorax zorax
littleburn
0927 69a2 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viakampto kampto
littleburn
Jego pocałunek był jak prezent za wszystkie wyrządzone mi krzywdy. Był delikatny, ale i gorący. Słodki i gorzki. Był obietnicą, że wszystko skończy się dobrze. Nie chciałam oderwać się od tych ust. Gdy mnie całował, znikały wszystkie problemy i troski.
— Sylwia Bachleda - "Pocałunek Cesarza"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagp agp
littleburn
Skąd mam wiedzieć jak powinna zachowywać się kobieta w moim wieku? Nigdy wcześniej nie byłam w takim wieku.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaagp agp
littleburn
Wyjątkowy, nie jest ten, kto daje Ci kwiaty, zachwyca urodą, obiecuje Ci wszystko.
Wyjątkowy jest ten, który zdołał zobaczyć potwory, które masz w środku i mimo to kocha.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagp agp
littleburn
5181 1b4d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakampto kampto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl